لایحه «حق کودکان و نوجوانان لازم التعلیم بر آموزش و پرورش رایگان»

معاونت حقوقی رئیس جمهور لایحه حق کودکان و نوجوانان لازم التعلیم بر آموزش و پرورش رایگان را تدوین و به

بیشتر بخوانید