مداخلات اجتماع محور باید پیش از مداخلات خانواده محور

مشاور معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده درباره ضرورت مداخلات خانواده محور در خشونت خانگی علیه زنان اظهار

بیشتر بخوانید

ضرورت برنامه ریزی و هدفمندی اوقات فراغت کودکان در شرایط کرونا

ضرورت برنامه ریزی و هدفمندی اوقات فراغت کودکان در شرایط کرونا     ضرورت برنامه ریزی  روانشناس بالینی دانشگاه علوم

بیشتر بخوانید