سازمان جهانی پیشاهنگی ثبت نام JOTA JOTI را بطور رسمی آغاز کرد

سازمان جهانی پیشاهنگی ثبت نام JOTA JOTI را بطور رسمی آغاز کرد.

JOTA JOTI یکی از تاریخی ترین و بزرگترین رویدادهای پیشاهنگی است که قدمت آن به سال ۱۹۵۸ برمیگردد. این رویداد از ۱۸ تا ۲۰ اکتبر بصورت آنلاین برگزار می شود که بیش از ۲/۵ میلیون پیشاهنگ از بیش از ۱۷۰ کشور در آن شرکت دارند.

این رویداد با هدف ترویج دوستی و آشنا شدن با شهروندی جهانی برگزار شده است.

شرکت در JOTA JOTI برای دانش آموزان سراسر جهان آزاد است و به آنها این امکان را می دهد تا بیشتر در مورد IT و ارزشهای شهروندی جهانی بیاموزند.

همچنین در این برنامه ۳ روزه اطلاعاتی از ایمن ماندن در فضای اینترنت به شرکت کنندگان ارائه می شود.