سلام بر وحی   اثری برای کودکان از پدر ادبیات آیینی

سلام بر وحی   اثری برای کودکان از پدر ادبیات آیینی     «سلام بر وحی» عنوان کتابی است به

بیشتر بخوانید

نمایشنامه نویسان برای کودکان و نوجوانان دست به قلم شوند

نمایشنامه نویسان برای کودکان و نوجوانان دست به قلم می شوند   مدیرکل امور سینمایی و تئاتر کانون از سفارش

بیشتر بخوانید

 کارگاه مجازی قصه گویی جانبی جشنواره ملی قصه گویی روستا و عشایر

کارگاه مجازی قصه گویی از سری برنامه های جانبی جشنواره ملی قصه گویی روستا و عشایر در سیرجان   کارگاه

بیشتر بخوانید

اعضای بخش مکاتبه‌ای کانون نامه‌های‌شان را به پست الکترونیکی می‌سپارند

اعضای بخش مکاتبه‌ای کانون نامه‌های‌شان را به پست الکترونیکی می‌سپارند     بخش مکاتبه‌ای آفرینش‌های ادبی کانون در روزهای قرنطینه

بیشتر بخوانید

کتاب‌های پیشنهادی ۱۳ نویسنده و شاعر برای نوروز کودکان و نوجوانان

کتاب‌های پیشنهادی ۱۳ نویسنده و شاعر برای نوروز کودکان و نوجوانان   کتاب‌های پیشنهادی هوشنگ مرادی کرمانی، فرهاد حسن‌زاده، مصطفی

بیشتر بخوانید

شاعر کودکان و نوجوانان بچه‌ها از نویسنده‌ها خود جسورترند

وقتی بچه‌ها از نویسنده‌ها جسورترند   شاعر کودکان و نوجوانان وقتی بچه‌ها از نویسنده‌ها جسورترند حسین تولایی درحالی از وضعیت

بیشتر بخوانید