۳۸ فایده ای که اشتباه کردن دارد و هرگز نمیدانستید

اشتباه کردن در انسان ها خیلی طبیعی است و اتفاقا این اشتباهات می توانند فایده های بسیاری برای موفقیت های آینده و تجربه های بزرگتر و همچنین رفتار و کردار داشته باشند.

چیزهایی که از اشتباهاتتان یاد می گیرید ، بله اشتباه کردن هم فایده دارد

اشتباهات اغلب خطرناک به نظر می رسند ؛در طول تاریخ بشر، به دلایل زیادی با اشتباهات به عنوان یک اتفاق خطرناک رفتار شده است:

فایده اشتباه کردن

آسیب پذیری ما:

ما سیستم حمایتی محدود و شکننده ای داریم. وقتی که این سیستمها شکست می خورند، اغلب مردم زندگی خود را از دست می دهند.

خطرهای واقعی:

طبیعت می تواند خطرناک باشد و اشتباه کردن می تواند ما را در چرخه بخشش طبیعت قرار دهد و کسانی که در این طبیعت زندگی می کنند، به غذا نیاز دارند.

نادانی:

در خیلی از فرهنگها ، وقتی کسی اشتباهی می کند، همیشه دیگری را سپر بلا می کنند سپر بلا بودن می تواند خطرناک و کشنده باشد.

ضابطه:

خیلی از جوامع افرادی که از اصول غالب پیروی نمی کنند را تنبیه می کنند و با آن ها متفاوت رفتار می کنند ، گویی که اشتباهی رخ داده است حتی مغز ما نیز زمانی که برخلاف نرمال های غالب جامعه عمل می کنیم ، اخطار می دهد.

ما تاریخی از مدیریت های نادرست اشتباهات و شکست ها داریم. تا زمانی که هر کدام از ما تاریخ بشریت را به همراه خود داریم، غلبه بر ترس ارتکاب اشتباه ، یک چالش است. اگر ما بتوانیم حقیقت اشتباه را بپذیریم، می توانیم خود را آزاد کنیم تا در زندگیمان خلاق تر باشیم و چیزهای شگفت انگیز بیشتری را در آن کشف کنیم.

فایده اشتباه کردن و اینکه را نمی توانید از اشتباه کردن جلوگیری کنید؟

خیلی از افراد با این تصور عمل می کنند که اشتباه کردن چیزی نا به هنجار است می توانید این را ایده آل گرایی بنامید، ولی بیشتر یک مشکل ذاتی است. این موضوع در حقیقت نیازی به نظم و پیوستگی است ، زمانی که فکر می کنیم می توانیم اشتباهات را حذف کنیم، اغلب با این دید کار می کنیم که جهان را به عنوان یک مکان ثابت می بیند.

اگرچه ، دنیا خیلی هم مهربان نیست. دوست داشته باشید یا نه ، جهان و همه چیز در آن، دائما در حال تغییر است.تغییر خیلی ثابت تر و فراگیرتر از آن است که ما بتوانیم با چشمان خود ببینیم و به همین دلیل است که ما متوجه آن نمی شویم بدن ما نیز مدام در حال تغییر است.

شرایط طبیعت نیز دائما تغییر می کند. همه چیز، شامل اقتصاد و سیستم های فرهنگی ، دارای چرخه زندگی هستند ، همه چیز در وضعیت تغییر دائمی است.

از آنجایی که سرعت تغییرات متفاوت است، ما نمی توانیم تمام تغییرات اطرافمان را ببینیم متاسفانه ، زمانی که می خواهیم حس اطمینان و دوام را در زندگییمان به وجود بیاوریم، یا براساس باور غلط پایداری و ضابطه عمل کنیم، با حقیقت و سیر تکاملی طبیعی ، می جنگیم که بر اساس انطباق با تغییرات ساخته شده است.

بهتر است به جای جنگیدن با تغییرات با آن ها کنار بیاییم. مبارزه با آن ها می تواند منجر به اشتباهات بیشتر شود پیدا کردن فواید این تغییرات می تواند به ما کمک کند، تا میزان اشتباهات غیر ضروری را کاهش دهیم.

زندگی چیزهای نامشخص زیادی دارد که باعث می شوند، اشتباهات اجتناب ناپذیر شوند خوشبختانه چیزهای زیادی وجود دارند که می توانید از این اشتباهات یاد بگیرید. این لیست که در ادامه مشاهده می کنید لیستی از راه هایی است که می توانید به وسیله ی آن ها از اشتباهات به نفع خود استفاده کنید:

۱_چیزهایی که نمی دانستیم را به ما نشان می دهند.

۲_نکات ظریفی که از چشم ما دور مانده اند را آشکار می کنند.

۳_دانش ما را عمیق تر میکنند.

۴_میزان مهارتهای ما را به ما نشان می دهند.

۵_کمک می کنند که چیزهای مهم و بی اهمیت را ببینیم.

۶_ما را از ارزشهایمان آگاه می کنند.

۷_چیزهای بیشتری در مورد دیگران به ما یاد می دهند.

۸_اجازه می دهند وضعیتِ در حالِ تغییر را بشناسیم.

۹_وقتی فردی تغییر می کند به ما نشان می دهند.

۱۰_ما را با چیزهای کارآمد و غیر کارآمد در ارتباط نگه می دارند.

۱۱_انسانیت ما را یادآوری می کنند.

۱۲_به ما انگیزه می دهند تا بهتر کار کنیم، که می تواند به طور کلی به ما کمک کند.

۱۳_حس ترحم و دلسوزی برای خود و دیگران را ترویج می کنند.

۱۴_ارزش بخشش را یادآوری می کنند.

۱۵_کمک می کنند سرعت خود را بالا ببریم.

۱۶_تصمیمات بهتری ، ارائه می کنند.

۱۷_به ما یاد می دهند چگونه تجربه کنیم.

۱۸_بصیرت و بینش جدیدی را نمایان می کنند.

۱۹_گزینه های جدیدی که ما در نظر نگرفته بودیم را پیشنهاد می دهند.

۲۰_خطوطِ اشتباه پنهان شده، در زندگی ما را نشان می دهند که می توانند منجر به برنامه ریزی های موثرتر شوند.

۲۱_مشکلات اساسی در زندگیمان را نشانمان می دهند.

۲۲_ما را تشویق می کنند ، تا بیشتر در مورد خودمان یاد بگیریم.

۲۳_به ما یادآوری می کنند، چقدر شبیه دیگران هستیم.

۲۴_ما را بیشتر خاضع و فروتن می کنند.

۲۵_کمک می کنند ناعدالتی ها را برطرف کنیم.

۲۶_به ما کمک می کنند که در کجای زندگیمان تعادل به وجود بیاوریم.

۲۷_به ما می گویند چه وقت زمان حرکت فرا رسیده است.

۲۸_به ما نشان می دهند که به چه چیزی علاقه داریم.

۲۹_احساسات واقعی ما را بروز می دهند.

۳۰_مشکلات رابطه را پیدا می کنند.

۳۱_می توانند خط قرمز قضاوت های ما باشند.

۳۲_راه و روش خلاقانه تری را به ما نشان می دهند.

۳۳_به ما نشان می دهند چه زمانی گوش نمی دهیم.

۳۴_خصلت قابل اعتماد بودنِ خودمان را بیدار می کند.

۳۵_می توانند با دیگران فاصله ایجاد کنند.

۳۶_زمانی که نیاز است ، سرعتمان را کم می کنند.

۳۷_می توانند تغییرات را سرعت ببخشند.

۳۸_نقاط کور ما را آشکار می کنند.

مرتبط:

۱۰ اشتباه در مراقبت از کودک که هر والدینی حداقل یک بار انجام داده است!