۵۰ اثر نجومی به مناسبت هفته نجوم در کانون آذربایجان غربی

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان غربی خبر داد: ۵۰ اثر نجومی به مناسبت هفته نجوم در کانون

بیشتر بخوانید