فراخوان مسابقه ای برای روزهای کرونایی

فراخوان مسابقه ای برای روزهای کرونایی   همزمان با شیوع ویروس کرونا، مدیریت هنرهای نمایشی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران

بیشتر بخوانید