والدینی که اصرار بر تک فرزندی دارند، بخوانند!

کارشناس سلامت و روان دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا بلوغ زودهنگام در کودکان را از معایب تک فرزندی برشمرد و گفت: کودکانی که خواهر و برادر ندارند، با افراد هم سن و سال خود ارتباط کمتری داشته و با افراد بزرگتر از سنین خود در ارتباط هستند و این موضوع ممکن است آنها را دچار بلوغ زودرس کند.

الهام اصغری  گفت: برخی خانواده‌ها بحث اقتصادی را برای داشتن تک فرزندی بهانه می‌کنند و این درحالیست که از معایب تک فرزندی اطلاع ندارند چرا که اگر از معایب آنها آگاهی داشته باشند به داشتن یک فرزند رضایت نمی‌دهند.

وی اضافه کرد: والدینی که یک فرزند دارند، تمامی انرژی خود را برای بزرگ کردن و تربیت فرزند هزینه می‌کنند و هنگام بزرگسالی تمامی انتظاراتشان به تنها فرزندشان معطوف می‌شود که این موضوع از توان فرزند خارج بوده و در بزرگسالی باید دو سالمند را حمایت کند و حتی در برخی موارد پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها نیز اضافه می‌شود که این نوع حمایت از سالمند از توان یک فرد خارج است.

این کارشناس سلامت  و روان علوم پزشکی خاطرنشان کرد: افرادی که تک فرزند هستند نسبت به سایر افراد جامعه نیز استرس و اضطراب بیشتری دارند و در ایجاد برقراری ارتباطات اجتماعی با مشکل مواجه می‌شوند چرا که در گذشته با افراد کمتری در ارتباط بوده‌اند و فرصت کسب تجربه و مهارت  در گروه را از دست داده‌اند.

وی ادامه داد: افرادی که تک فرزند هستند معنای فداکاری و سخاوت را آموزش نمی‌بینند چرا که والدین آنها به صورت همه جانبه از آنها حمایت کرده و شرایط فداکاری و گذشت را آموزش ندیده‌اند در حالیکه این نوع صفات در افرادی که دارای خواهر و برادر هستند، دیده می‌شود.

اصغری با بیان اینکه والدین تک فرزند ممکن است به فرزندان خود القابی مانند تو بهترینی، تو باهوش‌ترینی بدهند، تصریح کرد: این فرزندان به صورت کاذب دچار اعتماد به نفس شده و در بزرگسالی با ورود به جامعه با عدم اعتماد به نفس مواجه می‌شوند.

وی گفت: بهانه‌های اقتصادی را در قشرهای مرفه جامعه بیشتر می‌بینیم که توصیه می‌شود در عدم فرزندآوری و باتوجه معایبی که برای تنها فرزندشان دارد، تجدید نظر کنند همچنین برای سایر افراد با سطح متوسط اقتصادی امیدواریم دولت برنامه ریزی‌هایی انجام دهد تا آن‌ها بتوانند فرزندآوری بیشتری داشته باشند.

منبع: ایسنا

مرتبط:

معایب تک فرزندی

تک فرزندی و همه مزایا و معایب آن