انعقاد تفاهم‌نامه بین موزه سینما و بنیاد سینمایی

 

نسخه های دیجیتال اسناد جشنواره فیلم کودک و نوجوان تحویل داده می شود.

با انعقاد تفاهم‌نامه بین موزه سینما و بنیاد سینمایی فارابی این موزه متعهد شد تا نسخ دیجیتال اسناد و مدارک جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان در ادوار مختلف آرشیوی را در اختیار بنیاد قرار دهد.

به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا؛ با انعقاد این تفاهم نامه موزه سینما متعهد می شود تا نسبت به قراردادن نسخ دیجیتال اسناد و مدارک جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان در ادوار مختلف و در اختیار گذاشتن فایل دیجیتال پوستر های رسمی جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان در دوره های برگزار شده، ارائه نسخه دیجیتال پوسترهای فیلم های کودک و نوجوان، قرار دادن گزیده ای از مصاحبه های دست اندرکاران سینمای کودک و نوجوان که تحت عنوان تاریخ شفاهی در آرشیو موزه سینما موجود است، ثبت اسناد و اشیاء با نام بنیاد سینمایی فارابی و جشنواره بین المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان به عنوان اهداء کننده در نمایشگاه، با بنیاد سینمایی فارابی همکاری کند.

ذکر نام بنیاد سینمایی فارابی و جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان به عنوان حامی در نمایشگاه از جمله تعهدات موزه سینما در این تفاهم نامه است.