بازدید پیشاهنگان فارس از نمایشگاه عکس سفرنامه هفت اقلیم

پیشاهنگان استان فارس پس از برگزاری اردوی تخت جمشید و بازگشت به شیراز از نمایشگاه عکس “سفرنامه هفت اقلیم” بازدید بعمل آوردند.
این نمایشگاه حاوی ۳۳ عکس از سهراب کاوه است که در طول چند سال عکاسی از نقاط مختلف دنیا گرد آورده و در نگارخانه سروناز شیراز ارایه کرده است.
مدیر نگارخانه سروناز پیرامون این نمایشگاه گفت: در نمایشگاه عکس «سفرنامه هفت اقلیم»، سهراب کاوه عکس هایی را به مخاطب ارایه می کند که زیبایی های طبیعت و مناظر دیدنی سایر کشورها را در قاب تصویر گنجانده است.