مشکلی اساسی در تدوین کتاب‌های درسی

مشکلی اساسی در تدوین کتاب‌های درسی     عباس جهانگیریان با انتقاد از غیبت نویسندگان ادبیات کودک و نوجوان در

بیشتر بخوانید

تاریخ ادبیات بچه‌ها را دیوانه کرده!

تاریخ ادبیات بچه‌ها را دیوانه کرده!   غلامرضا بکتاش معتقد است شعری که در کتاب درسی انتخاب می‌شود، باید شعر

بیشتر بخوانید

ایرج جهانشاهی مبدع روش جدید آموزش الفبای فارسی

ایرج جهانشاهی؛ مبدع روش جدید آموزش الفبای فارسی     ایرج جهانشاهی همواره بر سادگی واژه‌ها و ساختارهای سخن در

بیشتر بخوانید