اعلام عنوان مقاله‌های پذیرفته‌شده در سمینار تئاتر کودک و نوجوان

اسامی پذیرفته‌شدگان چکیده مقاله‌های چهارمین سمینار تخصصی تئاتر کودک و نوجوان از سوی مرکز ملی اسیتژ ایران اعلام شد.  

بیشتر بخوانید