چگونه خشم خود را کنترل کنیم؟

یک روانشناس گفت: با فراگیری راهکارهای می توان خشم را کنترل کرد.

علی نژاد در گفت وگویی با اشاره به اینکه افزایش درگیری هازندگی  و مشکلات اقتصادی و اجتماعی دنیای امروز موجب  افزایش خشم و عصبانیت در بین افراد جامعه شده است، تصریح کرد: باتوجه به افزایش خشم و خشونت باید راهکارها ی درجهت کنترل این رفتار نا خوشایند و استراتژی های  لازم برای کنترل خشم در زمان عصبانیت آموزش داده شود تا از بروز خشم که گاها تبعات جبران ناپذیری دارد جلوگیری شود.

این مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه خشم یکی از قوی ترین هیجانات بشر است و در زمان بروز منجر به بروز تغییرات در سیستم فیزیکی و بیولوژیکی فرد می ‌شود، اظهار کرد: اگر این هیجان به درستی مهار و ابراز نشود؛ به فرد و جامعه آسیب های جدی وارد می‌کند.

علی نژاد با اشاره به اینکه وقفه اندازی یا همان مکث چند ثانیه ای و نفس عمیق کشیدن تاثیر بسیار زیادی در حفظ آرامش و کاهش میزان خشم فرد در زمان عصبانیت دارد، یاد آور شد: افکار منفی و ناسالم؛ اصلی ترین دلیل بروز خشم و رفتارهای پرخاشگرانه است، که باید این افکار را شناسایی و افکار مثبت را جایگزین آنها کرد.

این مدرس دانشگاه در خصوص راهکار های کنترل خشم نیز خاطر نشان کرد: برای اینکه در زمان عصبانیت بر رفتار خود کنترل داشته باشیم راه هایی همچون ترک محیط، مشغول کردن خود به کار دیگر ، حرف زدن با یک فرد قابل اعتماد، ورزش کردن و پیاده رویی، بکار گیری از افکار و جملات مثبت، نوشتن و مطالعه از جمله راهکارهای کنترل خشم و عصبانیت است.

وی ادامه داد: متاسفانه خشم و عصبانیت در بین کودکان و نوجوانان نیز افزایش یافته که دلیل اصلی آن  رواج بازی های رایانه ای است که دارای صحنه های خشونت آمیز بسیاری است که اگر خانواده ها به درستی این نکته توجه نکنند کودکان و نوجوانان در آینده در هنگام ورود به اجتماع فردی عصبی خواهند بود که قابلیت کنترل خشم خود را نخواهند داشت.

منبع: ایسنا

مرتبط:

بهترین سلاح در برابر خشونت، کنترل خشم است