کودکان را مجبور به ورزش نکنید

 نایب رئیس هیات پزشکی ورزشی استان کرمانشاه از خانواده‌ها خواست تا کودکانشان را به اجبار به سمت ورزش نکشانند، چراکه نتیجه‌ای عکس بدنبال خواهد داشت.

دکتر نازنین آرین با اشاره به نقش خانواده‌ها در سوق یافتن کودکان به سمت ورزش، اظهار کرد: بیشتر خانواده ها زمانی که کودکانشان به سن سه یا چهارسالگی می رسند، تلاش می کنند تا آنها را به سمت ورزش بکشانند، درحالیکه نمی توان به اجبار آنها را به ورزش علاقمند کرد.

نایب رئیس هیات پزشکی ورزشی کرمانشاه با بیان اینکه کودکان توجه به ورزش را از والدین خود یاد می گیرند، تاکید کرد: اگر در خانواده ای ورزش جایگاه مهمی داشته باشد، کودک آن خانواده هم به سمت ورزش گرایش پیدا می کند و می تواند در آینده یک قهرمان ورزشی باشد.

وی درخصوص چگونگی کشف علاقمندی کودکان به یک رشته ورزشی خاص هم گفت: از والدین می خواهیم که کودکانشان را مجبور نکنند در رشته هایی که خودشان به آن علاقه دارند فعالیت داشته باشند، بلکه در همان سن سه تا چهارسالگی آنها را وارد یکی از رشته های مادر یعنی دوومیدانی، ژیمناستیک و یا شنا کنند تا بتدریج با محیط های ورزشی آشنا شوند و به تدریج علایق خود را کشف کنند.

آرین اضافه اضافه کرد: ورزش تا سن هشت سالگی تنها باید به شکل یک بازی برای کودک باشد، یعنی خانواده ها تا هشت سالگی نباید به دنبال ساختن یک قهرمان از او باشند.

وی با بیان اینکه اجبار کودکان به ادامه یک رشته ورزشی خاص آنها را از ورزش دورتر می کند، گفت: کشف علایق کودک به رشته ای خاص به تدریج و در محیط ورزشی صورت می گیرد، در این راستا از ورود کودکان به ورزش حرفه ای تا پیش از سن هشت سالگی باید اجتناب کرد.

منبع: ایسنا

مرتبط:

فصل دوم؛ زنگ ورزش

ورزش مهم است یا کاهش وزن؟ دانشمندان پاسخ می‌دهند