اردوی یک روزه پیشاهنگی – خانه جهانگردی – ۹۸/۸/۳

گزارش و عکسهای تهیه شده توسط پیشاهنگان   گزارش و عکسهای تهیه شده توسط مربی

 

 

گزارش اردوی پیشاهنگی
 

ساعت ۷:۴۵ دقیقه جلوی خانه جهانگردی بودم. اردوی نیم روزه امروز برپایی نمایشگاه و جلسه ای با اولیا بود.
با کمک خانم رئیسی و خانم ضرابیان وسایل نمایشگاه را از ماشین به محل برپایی منتقل کردیم. پیشاهنگان و فرشتگان یکی یکی به همراه خانواده هایشان به ما ملحق شدند. با کمک پیشاهنگان و فرشتگان نمایشگاه توانمندی پیشاهنگی را بر پا کردیم. دو نفر از پیشاهنگان کنار درب ورودی نمایشگاه برای دادن اطلاعت و بروشور پشت میز اطلاعات ایستاده بودند.
ابتدا فرشتگان زیر انداز خود را پهن کردند و مشغول خوردن صبحانه شدند. صبحانه آش بسیار لذیذی بود که به همراه نان سنگک تازه بسیار چسبید. بعد از فرشتگان نوبت پیشاهنگان بود که صبحانه صرف کنند و فرشتگان جای خود را با پیشاهنگان عوض کردند و پشت میزها ایستادند.
بعد از صرف صبحانه کلاس های آموزشی برپا شد. فرشتگان مشغول آموزش و امتحان گره و پیشاهنگان مشغول آموزش چوب بندی شدند.
در این مابین مردم نیز برای بازدید از نمایشگاه و آشنا شدن با پیشاهنگی به داخل نمایشگاه می آمدند.
ساعت ۱۰:۳۰ بود که خانواده ها برای برگزاری جلسه به ما پیوستند. در ابتدای جلسه سررسد محترم، جناب آقای قاجار کلیپی با مضمون تاریخچه پیشاهنگی پخش کردند و سپس صحبتی در خصوص تاثیرات پیشاهنگی بر جامعه داشتند. بعد از سررسد محترم، مربی ارشد خانم قاجار با خانواده ها صحبت کردند و به همکاری بیشتر خانواده ها با پیشاهنگی اشاره کردند.
مدیریت محترم خانم ضرابیان صحبت های خود را با طرح یک سوال روانشناسی در خصوص تفاوت تربیت نسل های گذشته و امروزی شروع کردند و به این نکته اشاره داشتند که برای تربیب بهتر فرزندانمان باید ابتدا از خودمان شروع کنیم.
دو نفر از پیشاهنگان، همایون حاتمی و نیما نورائی از تاثیرات پیشاهنگی بر زندگیشان صحبت کردند و هردو به این نکته اشاره کردند که پیشاهنگی باعث افزایش حس مسئولیت پذیری در آن ها شده است.
مراسم دستمال جویندگی و اهدا نشان پس از صحبت پیشاهنگان شروع شد. ابتدا به دو نفر از پیشاهنگان سبحان بتوان و محمد متین حبیبی دستمال جویندگی اهدا شد و پس از آن نشان های لیاقت فرشتگان و پیشاهنگان در حضور خانواده ها اهدا شد که باعث تبادل حس افتخار و دلگرمی میان پیشاهنگان و والدینشان گردید.
بعد از اتمام مراسم و گرفتن عکس یادگاری پیشاهنگان با سررسد محترم همگی مشغول جمع آوری نمایشگاه شدیم.
اردوی نیم روزه ۳ آبان نیز با خاطرات خوش در کنار پیشاهنگان و خانواده هایشان به پایان رسید.
به امید اردوهای دیگر و خاطرات خوش تر…

گزارش از: نیلوفر زمانی

 

ساعت ۸ جمع شدیم. به کمک هم نمایشگاه را قسمت پایین خانه جهانگردی برپا کردیم. بعد از کمی همکاری نمایشگاه برپا شد. پیشاهنگ ها و فرشته ها زیر اندازهای خود را پهن کرده  و برای صبحانه آماده شدند. سپس در کنار هم صبحانه را که آش سبزی خوشمزه ای بود خوردیم. بعد از صبحانه ستاره نجابت امتحان گره از فرشتگان گرفت و پیشاهنگان مشغول آموزش چوب بندی بودند. بعد از امتحان گره، گره ی دستمال گردن را به ما آموزش دادند.

سپس مسئولین پیشاهنگی برای اجرای جلسه والدین به داخل ساختمان خانه جهانگردی رفتند و فرشتگان و پیشاهنگان کمی بازی کردند. بعد از بازی کی،کی، کجا و بازی پانتومیم پیشاهنگان و فرشتگان به داخل خانه جهانگردی رفتیم. آقای قاجار مشغول صحبت کردن با والدین بودند. بعد از تمام شدن صحبت های ایشان خانم ضرابیان شروع کردند به اهدای دستمال گردن و نشان به پیشاهنگ ها و فرشته ها. به سه تا از پیشاهنگ ها دستمال گردن جویندگی تعلق گرفت و همچنین به همه نشان های لیاقت مختلفی اهدا شد و این باعث دلگرمی و افتخار آنان و والدینشان شد. بعد از اهدای نشان ها،  دستمال گردن درجه یک به نیما نورائی اهدا کردند. سپس همگی دوباره پایین آمدیم و بعد از به پایان رسیدن اردو نمایشگاه را به کمک هم جمع کردیم.

 

گزارش از: پریا عبدالهی