بازدید مهندس اسکندرپور شهردار شیراز از پیشاهنگان استان فارس

در تاریخ ۱۵ شهریور ۹۸ پیشاهنگان استان فارس در حالی که آخرین اردوی تابستانی خود را در منطقه کوه رصد خانه و پیاده روی تا باغ ارم اجرا می کردند، از حضور جناب مهندس اسکندرپور شهردار محترم شیراز مطلع شدند و ایشان ضمن دیدار دوستانه با پیشاهنگان استان، از روند فعالیت این گروه استقبال و با عکس یادگاری از کودکان و نوجوانان پیشاهنگ قدردانی به عمل آوردند.