فیلم قصه‌گویی مجازی به‌ کانون پرورش کودکان زنجان ارسال شد

۶۰ فیلم قصه‌گویی مجازی به‌ کانون پرورش کودکان زنجان ارسال شد     مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

بیشتر بخوانید

زیر گنبد کبود مسابقه قصه‌گویی مجازی ویژه کودکان و نوجوانان

انجمن قصه‌گویی کانون قزوین برگزار می‌کند؛       «زیر گنبد کبود» مسابقه قصه‌گویی مجازی ویژه کودکان و نوجوانان انجمن

بیشتر بخوانید