ماهانه چند گرم پلاستیک می‌نوشیم

ماهانه چند گرم پلاستیک می‌نوشیم؟   مطالعات جدید پژوهشگران نشان می‌دهد آلودگی پلاستیکی به‌صورت ذرات میکروسکوپی در تمامی آب‌های آشامیدنی

بیشتر بخوانید