مراجعه به روانشناس به معنای دیوانه بودن نیست

عضو هیئت علمی گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بیان اینکه مراجعه به روانشناس به معنای بیمار بودن و دیوانه بودن نیست، تاکید کرد: کمک کردن به انگ زدایی از روانشناسی یکی از موارد بسیار مهمی است که باید در جامعه تبیین شود.

آرش مانی در گفت‌وگویی ضمن تبریک روز روانشناس(۹ اردیبهشت) به تعریف علم روانشناسی پرداخت و بیان کرد: روانشناسی یکی از علم‌هایی است که با هدف یاری رسانی در جامعه، از فلسفه جدا شده است

او ادامه داد: با پیچیده تر شدن جوامع نیاز به استفاده از خدمات یاری رسان، روز به روز افزایش پیدا کرده است و لذا روانشناسی به مروز زمان توانسته به عنوان یک علم تخصصی تر شود و در حیطه‌های متفاون زندگی انسانها جای خود را باز کند.

این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز عنوان کرد: با گذشت زمان تخصص‌های متفاوت و گوناگونی در روانشناسی ایجاد شده است و نهایتا مجموع تمام این خدمات با هدف یاری رساندن به انسانها و بیماران تداوم یافته است.

مانی یکی از حیطه‌هایی که روانشناسی به آن ورود کرده ر حوزه همراهی و همکاری با سایر حرفه‌های یاری رسان همانند روانپزشکی ذکر و خاطرنشان کرد: تشکیل این دو در کنار هم در واقع یک تیم درمانی را تشکیل داده است.

او با بیان اینکه بعضی از خدمات روانشناسی اختصاصی است اما بعضی از خدمات هم به صورت تیمی به مردم ارائه می‌شود، گفت: در واقع به افراد نیازمند مداخلات درمانی، خدمات درمانی مبتنی بر نظریه‌های روانشناسی ارائه می‌شود و افراد بر اساس این تکنیک‌ها، می‌توانند تغییراتی در سبک زندگی خود ایجاد کنند.

عضو هیئت علمی گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز همچنین یکی از نکات اصلی مدنظر روانشناسی را سبک زندگی برشمرد و افزود: یکی از مهارت‌ها و روش‌هایی که به بیماران آموزش داده می‌شود، کار کردن روی سبک زندگی است.

مانی، یادگیری را یکی از نکات مهم و برجسته‌ای دانست که کمک می‌کند تا سلامت روان افراد بهبود یابد و گفت: تاکید بر این است که مهارت‌های زندگی از کودکی به افراد آموزش داده شود تا کودک و یک بزرگسال با قاطعیت حل مسئله را یاد بگیرد.

این پزشک متخصص خاطرنشان کرد: به هر میزان مهارت‌ها بهتر به کار گرفته شود، تاب آوری مان در برابر شرایط و استرس‌های محیطی مدیریت می‌شود.

او ادامه داد: یکی از استرس‌های محیطی که با آن به طور ناخواسته مواجه شدیم، ماجرای پاندمی بیماری کرونا بود که استرسی به افراد تحمیل شد که کاملا تهدید کننده حیات بود و ضروت داشت تا با استفاده از خدمات روانشانسی یاد بگیریم که سبک زندگی را متناسب با شرایط کنونی تطبیق دهیم.

مانی تاکید کرد: آموزش و خدمات روانشناسی الزاما مبتنی بر ارائه کمک به بیمار نیست و افراد می‌توانند به روانشناس مراجعه و از آنها بخواهند که در افزایش مهارت‌های زندگی به آنها کمک کنند، لذا مراجعه به روانشناس به معنای بیمار بودن و دیوانه بودن نیست.

او تاکید کرد: کمک کردن به انگ زدایی از روانشناسی یکی از موارد بسیار مهمی است که باید در جامعه تبیین شود.

عضو هیئت علمی گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز اظهار کرد: با تداوم بیماری کرونا برخی افراد با آثار روانی ناشی از این بیماری مانند از دست دادن بستگانشان، اضطراب و استرس‌هایی که خود به واسطه تجربه و ترس از بیماری با آن مواجه شدند، رو به رو شدیم که اکنون هم به عنوان یک کار جمعی نیازمند این مهم هستیم که به افراد کمک کنیم تا بتوانند با استرس‌هایی که در طول دوره بیماری داشتند، مجددا خود را بازسازی کنند.

مانی گفت: بنابراین در روانشناسی علاوه بر کمک به افراد برای یادگیری افزایش مهارت‌های زندگی، به افرادی که آسیب‌هایی را به هر دلیلی تجربه کرده‌اند، کمک می‌شود تا بتوانند مجدد خود را بازسازی و کیفیت زندگی را افزایش دهند.

منبع: ایسنا