صعود یکی از پیشاهنگان فارس به دماوند

جناب آقای محمد حسن امیرشهپری مطلق از پیشاهنگان استان فارس موفق به صعود قله دماوند شد.

اين صعود ارزشمند را به ايشان تبريك عرض كرده و آرزوي سلامتي و موفقيت روزافزون را برای ايشان داريم.