اردوی یک روزه پیشاهنگی مناطق سپیدان(تنگ تیزآب، شش پیر، تنگ سرخ) – ۹۸/۵/۱۸

گزارش و عکسهای تهیه شده توسط پیشاهنگان   گزارش و عکسهای تهیه شده توسط مربی

 

 

 

گزارش اردوی پیشاهنگی
 

سازمان پیشاهنگی برای روز جمعه ۱۸ مرداد برنامه ی اردوی تفریحی در نظر گرفتند. روز جمعه فرارسید و پیشاهنگان یکی یکی در محل خانه جهانگردی جمع شدند. پس از جمع آوری آمار و اعلام آمادگی ساعت ۸:۱۰ بود که اول فرشتگان و سپس پیشاهنگان سوار میدل باس شدند و به سمت تنگ تیزآب حرکت کردیم. در طول مسیر ابتدا همگی فریاد شادی سر دادیم، سپس ساعت ۸:۵۰ مشغول صرف صبحانه شدیم. ساعت ۱۰:۲۰ دقیقه به محلی نزدیک به تنگ تیزآب رسیدیم و با پیشاهنگان به صف به سمت رودخانه پیاده روی کردیم. آقای قاجار نکته هایی درباره استفاده صحیح از طبیعت متذکر شدند و اینکه پیشروی اتومبیل در دامنه طبیعت چه آسیب هایی به محیط زیست وارد می کند. همچنین نحوه پائین آمدن از صخره با شیب زیاد را نیز آموزش دادند. نزدیک به رودخانه شدیم و در طول این مدت از آب خنک آن بی نهایت لذت بردیم مشغول خواندن سرود پیشاهنگی شدیم و عکس های یادگاری گرفتیم. ساعت ۱۱:۵۰ به سمت ماشین بازگشتیم، میان وعده میل کردیم و برای بازدید از تنگ سرخ حرکت کردیم. تنگ سرخ طبیعت زیبا و رودخانه پرآب داشت و آنجا مشغول آب بازی و پیاده روی شدیم. تقریبا ساعت ۱۳:۳۰ که راننده آقای وامق از جاده نزدیک به روستای الله آباد به دنبالمان آمد و به سمت رستوران حرکت کردیم. ساعت ۱۴:۱۰ به رستوران رسیدیم، با صف وارد شدیم و به ترتیب برای شستن دست ها رفتیم. بعد از آن نهار صرف کردیم. سپس پیاده روی به سمت چشمه شش پیر داشتیم و در منطقه شش پیر مشغول به نوشتن گزارش شدیم.
ساعت ۱۶:۴۰ بود که به سمت شیراز حرکت کردیم.

نویسنده: راحله رئیسی

 

 

امروز مورخ ۱۸ مرداد پس از به حد نصاب نرسیدن اردوی ۳ روزه، اردوی یک روزه مناطق سپیدان برگزار شد. به دلیل تاخیر برخی پیشاهنگان در حدود ساعت ۸:۰۵ به سمت سپیدان حرکت کردیم. طبق تمامی اردوها روز خود را با خواندن فریاد شادی شروع کردیم. در طول مسیر صبحانه نان، پنیر، کنجد و آبمیوه خوردیم. پس از حدود ۲ ساعت در حدود ساعت ۱۰:۱۵ به تنگ تیزآب رسیدیم. مدت یک ساعت و نیم پیاده روی تا کنار مسیر آب داشتیم و بسیاری از مردم به دلیل نداشتن شناخت از پیشاهنگان ما را به اسم های متفاوتی صدا کردند. بعد از پیاده روی طولانی، آب بازی برای همه بسیار لذت بخش بود. دوباره سوار اتوبوس شدیم. البته قبل از اینکه به اتوبوس برگردیم جناب قاجار اطلاعاتی راجع به حفظ محیط زیست به پیشاهنگان و فرشتگان ارائه کردند. امروز به دلیل تفریحی بودن اردو از مکان های مختلفی بازدید کردیم. پس از تنگ تیزآب به تنگ سرخ رفتیم. دوباره مسیری طولانی را پیاده روی کردیم و آب بازی مفصلی کردیم. خوشبختانه به دلیل پیاده روی که تا رسیدن به اتوبوس داشتیم لباس هایمان کمی خشک تر شد.
در طول مسیر میان وعده سیب مصرف کردیم.پس از گذراندن تقریبا نصف روز در حدود ساعت ۱۳:۲۰ سوار اتوبوس شده و به سمت سپیدان راه افتادیم.
در یکی از رستوران های سپیدان برای صرف ناهار توقف کردیم. ناهار جوجه کباب خوردیم. بعد از صرف ناهار به سمت چشمه شش پیر راه افتادیم. متاسفانه به دلیل آلوده بودن چشمه نتونستیم از آب چشمه استفاده کنیم. پس از رسیدن به اتوبوس همه در سایه ای شروع به نوشتن گزارش کردیم و در مسیر برگشت قول بستنی را به ما داده اند. امروز آموزش گیاهشناسی در اتوبوس توسط من و پریا عبداللهی برگزار شد.

نویسنده: آیلین زارع