اردوی یک روزه پیشاهنگی – منطقه باباکوهی – ۹۸/۱۱/۱۸

گزارش و عکسهای تهیه شده توسط پیشاهنگانگزارش و عکسهای تهیه شده توسط مربی

 

 

 

 

 

 

 

گزارش اردوی پیشاهنگی
 

ساعت ۸ پیشاهنگ و دو فرشته، همگی جلوی خانه جهانگردی شیراز جمع شدیم. سوار ون شدیم و ساعت ۸:۳۰ پایین باباکوهی پیاده شدیم. پس از حدود یک ساعت بالا رفتن از شیب ساعت ۹:۱۰ دقیقه به محلی که اردوگاه را برپا کردیم رسیدیم.

زیرندازها را پهن کردیم و برای صبحانه آماده شدیم. صبحانه را که کره و مربای بسیار لذیذی بود کنار هم صرف کردیم.

کمی بعد از گذشت زمان کوتاهی آقای نیما نورائی در مورد پیشاهنگان صحبت کردند سپس آقای خورشید پور که یکی از مربی های پیشاهنگی بودند، به ما آموزش صرفه جویی و کار با دوربین را دادند.

بعد از آموزش آقای خورشید پور، آقای قاجار تعدادی وسیله برای کوهنوردی و صخره نوردی به ما نشان دادند، اسم هرکدام و کارایی آن ها را گفتند. بعد از نشان دادن وسایل، طناب کوهنوردی را به چند میخ وصل کردند و به ما یاد دادند چگونه به وسیله طناب، صخره نوردی کنیم.

در همین هنگام خانم رئیسی میان وعده موز را بین ما پخش کردند.

هرکدام از پیشاهنگان حداقل دو بار کوهنوردی را امتحان کردند. بعد از بالا آمدن بچه ها و جمع کردن طناب برای خوردن ناهار به کمی بالاتر از محل اردوگاه آمدیم.

سپس آقای قاجار، آقای نورائی و آقای خورشید پور کمی خاک را برای درست کردن منقل برای ناهار آماده کردند.

زمانی که داشتند جوجه کباب را درست می کردند خانم رئیسی به همراه همه ی پیشاهنگان برای شستن ظرفهایش پایین رفتند.

وقتی برگشتیم ناهار تقریبا آماده شده بود.

سپس ناهار را که جوجه کباب بسیار خوشمزه ای بود کنار هم صرف کردیم.

بعد از ناهار بازی ها را شروع کردیم. ابتدا بازی کی،کی،کجا را شروع کردیم و بعد از آن بازی که نام آن تلفن بود انجام دادیم.

بعد از این دو بازی پیشاهنگان پیشنهاد بازی زو را دادند.

بعد از گذشتن این روز به یادماندنی هم اکنون مشغول نوشتن گزارش هستیم.

گزارش از: پریا عبدالهی

 

روز هجدهم بهمن ساعت ۸ صبح مانند همیشه روبه روی خانه جهانگردی برای شروع یک اردوی دیگر جمع شدیم. پیشاهنگان یکی یکی اضافه می شدند. هوای مطبوع و خنکی بود. تقریبا ساعت ۸:۱۵ بود که همگی سوار ماشین شدیم و به سمت باباکوهی حرکت کردیم. ساعت ۸:۳۰ به ابتدای جاده که به باباکوهی منتهی می شد رسیدیم و بعد از نیم ساعت کوهپیمایی برای صرف صبحانه توقف کردیم.

سپس سیار محترم در خصوص مسئولیت پیشاهنگ در جامعه صحبت کردند در ادامه نیما نورائی منش های پیشاهنگی و اصولی که یک پیشاهنگ می بایست رعایت کند صحبت کردند. همچنین از مقدس بودن لباس و دستمال پیشاهنگی صحبت کردند. چنانچه کسی این راه را انتخاب کند باید از همه لحاظ در نظر عموم بهترین باشد تا سایرین او را الگو قرار دهند. علوم و فنون گره و سایر مهارت ها در سایه رعایت مواردی چون خواهری و برادری، صرفه جویی و … کامل خواهد شد.

آقای خورشید پور مربی قدیمی نیز در این اردو ما را همراهی می کردند. ایشان مثال خوبی جهت صرفه جویی زدند. استفاده از روزنامه را گزینه مناسبی برای استفاده در مواقع مختلف دانستند مانند : زیرانداز، به عنوان عینک در مواقع ضروری و برای جلوگیری از آسیب بازتاب نور در برف، به عنوان بادگیر و …

آقای خورشید پور همچنین توضیحاتی در خصوص انواع عدسی ها و مقیاس لنز دوربین ها دادند.

در ادامه آموزش سیار محترم در خصوص استفاده از طناب برای پایین آمدن از صخره توضیحاتی دادند و به صورت عملی تک تک پیشاهنگان آن را اجرا کردند.

گره شکاف برای صخره نوردی نیز یکی از گره های کاربردی می باشد که جهت فرود آمدن استفاده می شود.

تقریبا ساعت ۱۳ بود که به ارتفاع بالاتری رفتیم تا اطراق کنیم و ناهار را آماده کنیم.

پیشاهنگان مشغول بازی کی،کی،کجا شدند.

ساعت ۱۴ بود که بعد از شستن دستها ناهار که کباب خوشمزه ای بود را خوردیم.

بعد از ناهار پیشاهنگان مشغول بازی زو شدند که تاثیر کار گروهی را برای همگی روشن می ساخت.

این بود یک اردوی لذت بخش دیگر در کنار پیشاهنگان…

گزارش از: راحله رئیسی