معضل خانواده‌های اتیسم ، عدم هماهنگی معلمان و درمانگرهاست

سیدمحمدعلی میری، کارشناس پژوهشی انجمن اتیسم، با بیان اینکه ایرانریسپریدون و آریپیپرازول از جمله داروهای مورد نیاز کودکان اتیسم هستند، گفت: این داروها عموما برای رفع مشکلات رفتاری این کودکان تجویز می‌شود. همچنین برخی از تاثیراتی همچون رفع مشکلات خواب کودکان را حل کرده و موجب حالت ثابت این گروه می‌شود.

او ادامه داد: از همین رو تحریم‌ها و تاثیرات آن بر قیمت دارو‌ها و همینطور عدم دسترسی آسان به آن، مسلما تاثیرات بسیاری را بر تهیه دارو گذاشته است.

این کارشناس افزود: البته خوشبختانه با همکاری وزارت بهداشت و انجمن اتیسم و با معرفی برخی از داروخانه‌ها، اولویت‌هایی برای فروش این داروها به خانواده‌هایی که کودکان اتیسم دارند، داده شده است. به این ترتیب این معضل با این روش تا حدود زیادی رفع شده است اما قطعا کافی نخواهد بود چراکه همچنان داروها گران و دسترسی به آن‌ها دشوار است.

اتیسم

میری اضافه کرد: این درحالی است که بسیاری از این داروها مشمول بیمه نشده و هزینه های هنگفتی را روی دست خانواده ها می گذارد و حتی در صورت ناتوانی مالی خانواده امکان تهیه این داروها برای کودکانشان وجود نخواهد داشت.

کارشناس پژوهشی انجمن اتیسم در ادامه گفت: البته خوشبختانه در این خصوص بهزیستی کمک هزینه درمان را با دریافت فاکتور خرید دارو به خانواده های دارای کودکان اتیسم می دهد.

او با بیان اینکه مهمترین معضل در میان خانواده ها عدم هماهنگی میان معلمان و درمانگرهاست، تصریح کرد: از آنجایی‌که مرکز توان بخشی جامع و کاملی وجود ندارد، خانواده ممکن است کودکش را برای کار درمانی به شمال شهر و برای گفتار درمانی به جنوب شهر بیاورد و این تعدد بین مراکز و عدم ارتباط درمانگرها موجب سردرگمی خانواده‌ها می‌شود. به‌علاوه این ناهماهنگی سرعت کمک به کودک اتیسم را کند کرده و در بهبود آن‌ها کار را دشوار می‌سازد. به‌علاوه موضوعاتی مانند خدمات بیمه و دسترس نبودن خدمات مخصوص به آن‌ها از جمله معضلات سلامت و درمان این کودکان است.

منبع: برنا