نشان لیاقت پایونیرینگ یا چوب بندی

 – برای بدست آوردن این نشان پیشاهنگ باید بتواند انواع طنابها را بشناسد و طریقه مواظبت از آنها را بداند.
 – طریقه بستن دو چوب را که با هم عمود یا مایل و یا موازی باشند بداند و عملا هر یک را امتحان دهد.
 – با استفاده از چوب و طناب یک شی مفید بسازد و در ابتدا لیست مواردی را که مورد نیاز است تهیه کند و هم چنین زمان و هزینه لازم برای کار خود را تخمین بزند.
 – فرصت های شغلی که در این زمینه وجود دارد را بیابد و چونی رسیدن به آن فرصت های شغلی را شرح دهد.

 

 

 

 نشان لیاقت گره

 – برای بدست آوردن این نشان پیشاهنگ باید بتواند.
 – دوازده گره محکم را به سرعت بزند و موارد استعمال هر یک را بداند و چند نوع از آنها را در عمل به کار برد.
 – انواع طنابها را بشناسد و طریقه مواظبت از آنها را بداند و ضعف هر گره را تشخیص دهد.

 

 

 

 نشان لیاقت دوچرخه

 – سی کیلومتر مسافت را با دوچرخه طی کند و گزارش خود را که حاوی جاده های طی شده و نکات جالب توجه و تاریخ دقیق باشد تهیه و به مربی مربوطه تحویل دهد.
 – پنچری دوچرخه را بگیرد.
 – قطعات دوچرخه را از یکدیگر مجزا نموده و مجددا آنها را برجای خود سوار کند.
 – نکات مربوط به رانندگی دوچرخه را در معابر عمومی رعایت نماید.
 – برای انجام کاری که از طرف مربی مربوطه تعیین می شود با دوچرخه برود و راه مورد نظر خود را از روی نقشه بیابد و گزارش کامل تهیه و تسلیم نماید.

 

 

 

 نشان لیاقت کامپیوتر

برای بدست آوردن این نشان پیشاهنگ باید بتواند

– دانستنی ها و مهارتهای کامپیوتر در کارنامه پیشاهنگی را بداند
– کار با یک نرم افزار مانند word و یا powerpoint را بداند

 

 

نشان لیاقت کمک های اولیه


برای بدست آوردن این نشان پیشاهنگ باید بتواند- دوره کمک های اولیه هلال احمر را گذرانده باشد و یا مطالب مربوط به کمک های اولیه کتاب های درجه ۱ ، ۲ و ۳ پیشاهنگان را دانسته و به کار برد 

 

 

 نشان لیاقت فریاد شادی

 برای بدست آوردن این نشان پیشاهنگ باید بتواند

 – فریادهای شادی و دست های پیشاهنگی را با جوخه خود اجرا کند
 – یک فریاد شادی مرتبط با جوخه خود تهیه کند و یا مسئول اجرای فریاد شادی جوخه خود شود

 

 

 

 نشان لیاقت آشپزی

برای بدست آوردن این نشان پیشاهنگ باید بتواند

– توانایی برپا کردن آتش و پختن غذا بر روی آن را داشته باشد
– بتواند ۳نوع از غذاهای موود در کتاب های پیشاهنگی را تهیه کند و آنها را برای جوخه یا رسد خود سرو کند
– با استفاده از چوب و طناب یک شی مفید بسازد و در ابتدا رای کار خود را تخمین بزند
– فرصت های شغلی که در این زمینه وجود دارد را بیابد و چونی رسیدن به آن فرصت های شغلی را شرح دهد

 

 

 

نشان لیاقت موزیک

برای بدست آوردن این نشان پیشاهنگ باید بتواند

– توانایی نواختن یک نوع ساز را داشته باشد
– بتواند نت های مربوط به ساز را بخواند
– درباره یکی از مسیقی دانان ایران تحقیق کند

 

 

 

 نشان لیاقت پیاده روی

برای بدست آوردن این نشان پیشاهنگ باید بتواند

– پوشش های مناسب در روزهای بارانی ، برفی و آفتابی را هنگام پیاده روی بداند
– نحوه صحیح استفاده از کوله پشتی را در هنگام پیاده روی بداند
– سه کیلومتر پیاده روی با کوله پشتی انجام دهد و گزارش پیاده روی خود را به مربی تحویل دهد

 

 

 

 

 نشان لیاقت عکاسی

برای بدست آوردن این نشان پیشاهنگ باید بتواند

– تاثیر فلش ، سرعت شاتر و پرده دیافراگم در کیفیت عکس را توضیح دهد
– انواع لنزهای دوربین را بشناسد یا بتواند عکس سیاه و سفید چاپ نماید
– تفاوت دوربین های آنالوگ و دیجیتال را بداند و حداقل ۵فایده و ۵زیان دوربین دیجیتال را شرح دهد
– دوازده عکس از موضوعات ذیل داشته باشد
– سه عکس درون ساختمان ، ۳ عکس پرتره ، ۳عکس از فضای باز و ۳ عکس از جسم در حال حرکت
– فرصت های شغلی در عکاسی را بیان کند و تحصیلات و تخصص های لازم برای آن شغل را بداند